news

Một ngày tham gia dự án RESERVA

Vừa qua, HRT tổ chức Demo Day cho dự án RESERVA. Trong sự kiện lần này, các nhân viên thuộc bộ phận Marketing và bộ phận Hành chính Nhân sự cùng tham gia sử dụng các sản phẩm của công ty, trong đó có hệ thống đặt chỗ RESERVA – một trong những hệ thống đặt chỗ số 1 Nhật Bản. RESERVA là hệ thống đầu tiên và lâu đời của công ty chủ quản Control Group hiện đang được Control HRT Việt Nam cùng phát triển. Sự kiện này nhằm mang đến cho các thành viên của các bộ phận khác một cái nhìn rõ ràng hơn về các sản phẩm của công ty. Qua sự kiện, nhân viên có thể đưa ra ý kiến đóng góp để cải thiện hơn nữa các chức năng của hệ thống và tham gia vào việc sử dụng hệ thống như một người dùng thực sự.