news

HRT chào đón nhân viên mới

Ngày 1/8, HRT tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón nhân viên mới gia nhập công ty tháng 7-8. Từ một công ty nhỏ với 2 thành viên, tháng 8/2019, HRT vui mừng chào đón 2 nhân viên thuộc team Tester và 1 nhân viên thuộc team Marketing nâng tổng số thành viên lên 5 người. Trong thời gian tới, HRT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, quảng bá hình ảnh để tiếp tục tuyển dụng thêm nhiều ứng viên mới đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty. Công ty chào đón những ứng viên biết tiếng Nhật và lập trình viên có 3 năm kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP vào nhóm phát triển. Chào mừng các bạn đến với ngôi nhà chung HRT!