news

HRT chào đón nhân viên mới người Nhật

Khi phỏng vấn các ứng viên người Việt vào công ty Nhật, HRT nhận thấy các ứng viên biết tiếng Nhật đều rất hào hứng với công ty có nhân viên người Nhật. Trong môi trường được giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày, khả năng nói tiếng Nhật của nhân viên cũng ngày càng tiến bộ hơn. Với mong muốn xây dựng một môi trường làm việc giàu sự tương tác, HRT đã thúc đẩy việc tuyển dụng các nhân viên người Nhật vào bộ phận Marketing. Tháng 5/2022, HRT vui mừng chào đón hai thành viên người Nhật đến với ngôi nhà chung. Hi vọng rằng với sự bổ sung mạnh mẽ về nhân lực người Nhật cùng sức trẻ, sự nhiệt huyết của các bạn nhân viên, HRT sẽ ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.