news

Họp kick-off dự án Yoiwork

Ngày 1/12, HRT Việt Nam tổ chức buổi kick-off dự án Yoiwork. Yoiwork là hệ thống tìm kiếm việc làm đa ngôn ngữ cho người Việt Nam và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Với một hệ thống đơn giản và dễ sử dụng, HRT kì vọng sẽ cung cấp thông tin tuyển dụng của nhiều công ty cũng như hỗ trợ được nhiều ứng viên đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản trong quá trình tìm kiếm việc làm. Ngoài tiếng Nhật, Yoiwork còn hỗ trợ đa ngôn ngữ với tiếng Việt và tiếng Anh cùng hàng loạt các chức năng hữu ích khác. Buổi kick-off có sự góp mặt của các thành viên team phát triển hệ thống cùng đội ngũ quản lý Nhật Bản. Đây cũng là dự án mới được HRT rất kì vọng trong năm 2019.