news

Control HRT Việt Nam xuất hiện trên báo Nhật

Ngày 7/5, thông tin tuyển dụng của Control HRT Việt Nam hân hạnh xuất hiện trên một trang tạp chí Nhật Bản. Ngoài việc tuyển ứng viên người Việt, HRT Việt Nam cũng tuyển các vị trí dành cho người Nhật làm việc tại Việt Nam. Thông qua báo chí và các phương tiện truyền thông, HRT mong muốn sẽ tuyển được những ứng viên nhiệt huyết, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của vị trí được giao và cùng team HRT phát triển mạnh mẽ hơn nữa.