news

Cập nhật bài phỏng vấn nhân viên

Phỏng vấn bạn Nhật Ánh – Chuyên viên kiểm thử phần mềm.

Chi tiết xem tại đường Link bên dưới: