[Phỏng vấn nhân viên] Bước chuyển mình của một coder thích bay nhảy, ưa điều mới lạ

CONTROL HRT VIỆT NAM là công ty IT 100% vốn đầu tư Nhật Bản được thành lập từ tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội. Chú … 続きを読む [Phỏng vấn nhân viên] Bước chuyển mình của một coder thích bay nhảy, ưa điều mới lạ